Atribucions

  • Govern d'embarcacions fins a 24 metres d'eslora i motos nàutiques.
  • Navegació sense cap limitació geogràfica.

Requisits

  • Ser major de 18 anys.
  • Tenir el títol de Patró/na de iot.
  • Acreditar l'aptitud psicofísica pel maneig d'embarcacions d'esbarjo amb certificat mèdic oficial emès per un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC).
  • Superar l'examen teòric oficial i acreditar les pràctiques de seguretat, radio i vela si fós el cas.

Contingut

  • Embarcacions a MOTOR : 36 h curs teòric: Navegació, Càlcul, Meteorologia i introducció d'Anglés + 48 h pràctiques de navegació en travesia.
  • Embarcacións a VELA : cura embarcacións a motor + 16 h pràctiques de vela.

PreusOmple les següents dades i aviat 
ens posarem en contacte amb tu.