Caralvent - Escola Nàutica Oci i espectacles Vilassar de Mar Barcelona

Compromís Mediambiental

Aportem el nostre grà de sorra per la preservació del Medi Ambient, defensem el consum responsable i col·laborem amb associacions i entitats locals que comparteixen els nostres valors.Certificació de reconeixement internacional que garanteix que les entitats dedicades al turisme i activitats de lleure, esportives o culturals, compleixen amb els requisits de sostenibilitat i
millora contínua, garantint l’equilibri entre les dimensions econòmica, socio-cultural i mediambiental.

Veure Web Projecte que impulsa activitats a l’entorn del Port d’Arenys, posant en valor la formació i la 
recerca a l’entorn del patrimoni i la història nàutica arenyenca i també la seva activitat marinera.
L’Estol

Veure Web 


Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar
Associació cultural sense afany de lucre, fundada el 1999, que treballa per recuperar i
promoure la cultura marinera del Maresme i, molt especialment, la de Vilassar de Mar.
El Sant Ramón

Veure Web Superacció és una iniciativa sense ànim de lucre integrada per professionals dins els seus àmbits d’actuació que, de forma desinteressada, s’impliquen perquè aquest projecte pugui dur-se a terme.

Un constant programa d’activitats, relacionades totes elles amb l’activitat física i artística, són les vies que, de la mà d’especialistes en cada sector que ajuden, d’una banda trencar estereotips, i d’altra participar del creixement i de l’adaptació d’aquests i aquestes joves de diferents condicions i cultures.

Veure Web 
targeta discapacitat
Beneficis en forma de descomptes per a persones amb la targeta acreditativa de la discapacitat.

Permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar amb DNI o NIE, amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.TURISME ACCESSIBLE

El turisme accessible s’ha convertit en una de les principals línies estratègiques de l’Agència
Catalana de Turisme. Actualment, Catalunya és una destinació de referència per al turisme
accessible a l’Estat Espanyol, amb més de 1.100 recursos turístics que disposen de facilitats per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o necessitats especials.
En aquest sentit, Catalunya ha treballat en els últims anys en la supressió de barreres
arquitectòniques i de comunicació a fi de convertir els principals espais d’atracció en
productes sense obstacles per a aquelles persones amb alguna discapacitat. Es tracta d’un dret social per a tothom, que aporta
beneficis des del punt de vista d’identificació de qualitat de 
l’oferta turística.

Veure Web 


BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC

El Barcelona Clúster Nàutic es constitueix l’octubre del 2013 amb la vocació de convertir 
l’activitat nàutica en un dels motors de l’economia de la ciutat, la seva àrea
metropolitana i el país, aprofitant l’existència d’un sector on convergeixen indústria, empreses, entitats i centres de recerca amb un alt potencial per generar riquesa i valor afegit.
La missió del Barcelona Clúster Nàutic és afavorir i promoure el desenvolupament d'activitats econòmiques i empresarials que impulsin la competitivitat del sector nàutic i permetin generar riquesa i ocupació d'alt nivell.

Veure Web 


CLUB NÀUTIC DE
VILASSAR DE MAR


Veure Web 


CLUB NÀUTIC
D'ARENYS DE MAR


Veure Web 


CLUB DE VELA MATARÓ

Veure Web 

Conscients de la importància de mantenir el desenvolupament sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible 2015, COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, a CARA AL VENT ens comprometem a dur a terme una gestió sostenible de les nostres activitats, adoptant compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l'impacte de les instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com a optimitzar la sostenibilitat mitjançant la millora del nostre comportament amb el medi ambient.

En el mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política Responsable d’activitats nàutiques, a través de la qual es compromet a complir amb els requisits establerts en l'adhesió a la BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l'activitat.

Així mateix, apostem per motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de sensibilització, promoure bones pràctiques ambientals en el medi ambient i participar en activitats externes, i informar tant internament com externament sobre els avenços i accions mediambientals de l'empresa.

De la mateixa manera, el nostre establiment expressa el seu compromís exprés amb la lluita contra l'explotació sexual o qualsevol altra forma d'explotació comercial i assetjament, i ens comprometem a adoptar mesures d'accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és millorar la gestió sostenible, assumint compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com la satisfacció del client. Amb aquesta finalitat, els projectes per a futures ampliacions d'instal·lacions o activitats estaran sotmesos a criteris de sostenibilitat i eficiència en l'ús dels recursos.

Aquesta Política Responsable d’activitats nàutiques s'actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.


Omple les següents dades i aviat 
ens posarem en contacte amb tu.