fitxa piot

Atribucions

  • Govern d'embarcacions fins a 24 metres d'eslora i motos nàutiques.
  • Navegació fins a 150 milles de la costa i navegació inter-insular a Balears i Canàries.

Requisits

  • Ser major de 18 anys.
  • Tenir el títol de Patró/na d'Embarcacións d'Esbarjo (PEE).
  • Acreditar l'aptitud psicofísica pel maneig d'embarcacions d'esbarjo amb certificat mèdic oficial emès per un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC).
  • Superar l'examen teòric oficial i acreditar les pràctiques de seguretat, radio i vela si fós el cas.

Contingut

  • Embarcacions a MOTOR: 35  h  curs teòric + 48 h pràctiques de navegació en travesia
  • Embarcacions a VELA: Curs embarcacions a motor + 16 h pràctiques de vela

PreusOmple les següents dades i aviat 
ens posarem en contacte amb tu.