A Caralvent t'oferim un servei personalitzat, proper i adaptable a les teves necessitats.


Notícies Nàutiques
Cursos de formació Oficials
Lloguer de Vaixells
Club de Navegació
Grà de Sorra

Missió

A Caralvent entenem l’ Escola Nàutica com la porta d’ entrada al mon marítim. Ho fem acompanyant de prop i de manera personal a l’alumne, donant-li també la oportunitat de que, amb el Club de Navegació, acabi sent el nostre company de singladures.
Pretenem aglutinar al nostre voltant tothom que vulgui navegar i conèixer el medi marí en tota la seva extensió, compartint coneixement i experiències.

Visió

Volem esdevenir un referent dintre de l’oci nàutic unint diversió i consciencia, impulsant i facilitant l’accés de les persones atretes per la mar, amb la divulgació dels bons hàbits per conservar el medi a través de programes socials consolidats i aprofundint amb el nostre compromís de sostenibilitat i de feminització de la mar.

Valors

Orientació al client: Descobrim, entenem i consolidem les necessitats dels nostres clients, establin-unes relacions honestes, sinceres, amb un tractament proper i respectuós.
Respecte al Medi ambient: Compromís amb el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i conservació de la biodiversitat.
Respecte a les persones: s’aposta per unes relacions personals adequades i estables, en un marc d’igualtat.
Innovació i recerca: desenvolupar idees per a millorar el servei que donem a la societat i la innovació tecnològica.
Nando
Sandra Azón
Jonas
Trini
Xavier Rocher

Des de Caralvent et demanem compromís i responsabilitat amb l'entorn.

  • No llencis res al mar.
  • Navega amb criteris de sostenibilitat.
  • Aprofita la llum natural.
  • Desconnecta els aparells innecessaris.
  • En un vaixell l'aigua dolça es un bé escàs: Fes un ús responsable de l'aigua.
  • Si es detecten fuites, degotejos o alguna anomalía al vaixell, visa a la persona encarregada.
  • Revisa el motor del vaixell abans de sortir del port.
  • Intenta no generar residus.
  • Aplica la recollida selectiva de residus.
  • Aprofita la navegació a vela per a parar o baixar les rpm del motor.


Certificació de reconeixement internacional que garanteix que les entitats dedicades al turisme i activitats de lleure, esportives o culturals, compleixen amb els requisits de sostenibilitat i
millora contínua, garantint l’equilibri entre les dimensions econòmica, socio-cultural i mediambiental.

Veure Web