LLICENCIA DE NAVEGACIÓ ON-LINE

Mentre duri l'Estat d'Alarma provocat pel COVID-19

19/04/2020

Degut a que l'Estat d'Alarma no ens permet retornar a les classes presencials, la Direcció General de la Marina Mercant autoritza a impartir les dues hores de teoria del curs de Llicència de Navegació ON-LINE.
Les quatre hores de pràctica les farem més endavant, quan es permeti tornar a navegar.

La Llicència de Navegació es cursa en mig dia, fent dues hores de teoria i quatre hores de pràctica. Sense necessitat d'exàmen.

El curs inclou:
Classe teòrica amb lliurament de Manual de Llicència de Navegaci
Classe pràctica en grups reduïts (7 alumnes com a màxim) per poder adquirir el domini de les maniobres dins i fora del port.

Atribucions:
  • Govern d'embarcacions de fins a sis metres d'eslora (sense límit de potència) i de motos nàutiques
  • Navegació diurna fins a dues milles de la costa.
Si ja teniu la Llicència federativa (antic "Titulín") podeu ampliar les atribucions fent només les quatre hores de pràctica.

Els nostres alumnes poden beneficiar-se d'un preu reduït als Centres de Reconeixement de Conductors amb que tenim conveni.