Permís de Navegació.

És el document administratiu que autoritza la navegació.   

Totes les embarcacions d´esbarjo de entre 2,5 i 24 metres d´eslora han de tenir el Permís de Navegació que es renova cada 5 anys.
Si et caduca no pots navegar, si hi variació de dades o de titular s´ha de comunicar a l´Administració Marìtima.
 
Certificats de Navegabilitat.

Es el document que acredita que l´embarcació compleix amb els requeriments técnis i d´equips per navegar.

Totes les embarcacions d´esbarjo de entre 6 i 24 metres d´eslora han de tenir-lo, es renova cada 5 anys.
Si caduca no es pot navegar.

Llincència d´Estació de Vaixell ( LEB ).

És el document que assigna el MMSI i certifica la relació dels equips de radiocomunicacions del vaixell.

No caduca a menys que les dades varien.

Canvis de nom, llista ..etc.

Fem totes les tramitacions davant l´Agència Tributària i Capitania Marítima.