La ITV es una revisió periòdica que fan entitats d´inspecció homologades per assegurar i certificar la seguretat de l´embarcació.

Es realitza només un cop en les embarcacions de 4 a 6 metres d’eslora i cada 5 anys en embarcacions majors de 6 metres d’eslora.
És imprescindible per tenir el certificat de navegabilitat.

 
Eslora en metres           4 - 6           6 - 7            7 - 8           8 - 9           9 - 10        10 - 12        12 - 15        15 - 18         18 - 24
Preu sense IVa           170 €.          225 €.              290 €.             350 €             415 €.          450 €.          500 €.         700 €.           900 €