.
Títols d´Esbarjo

Tramitem els títols, només ens has de fer arribar per correu electrònic un fotografia de mida carnet:
Llicencia de Navegació.
Patró/na de Navegació Bàsica.
Patró/na d´Embarcacions d´Esbarjo.
Patró de Iot.
Capità de Iot.

Preus entre 95 i 135 €., segons tìtol

Renovacions de Títols.

Els tìtols caduquen als 10 anys, si no es renoven en data no perds els drets però no pots navegar.
Ens has de fer arribar una foto mida carnet i l´ acreditació de l'aptitud psicofísica pel maneig d'embarcacions d'esbarjo realitzat en Centres de Reconeixement de Conductors.

Preu per tots els tìtols : 95 €. 

Convalidacions de Títols Professionals per Tìtols d´Esbarjo.

 Si tens un tìtols professional pots obtenir una convalidació per tìtols d´esbarjo.
 Consultans el teu cas, sense cap compromís.
Inspecció Tècnica de Vaixell.

La ITV es una revisió perìodica que fan entitats d´ inspecció homolgades per assegurar i certificar la seguretat de l´embarcació.
Es realitza cada 5 anys en embarcacions de llista 7 ª.  En vaixells matriculats en llista 6ª cada dos anys i mig.
Imprecindible per tenir el certificat de navegabilitat.

 
Eslora en metres           4 - 6           6 - 7            7 - 8           8 - 9           9 - 10        10 - 12        12 - 15        15 - 18         18 - 24
Preu sense IVa           170 €.          225 €.              290 €.             350 €             415 €.          450 €.          500 €.         700 €.           900 €
Permís de Navegació.

És el document administratiu que autoritza la navegació.   

Totes les embarcacions d´esbarjo de entre 2,5 i 24 metres d´eslora han de tenir el Permís de Navegació que es renova cada 5 anys.
Si et caduca no pots navegar, si hi variació de dades o de titular s´ha de comunicar a l´Administració Marìtima.
 
Certificats de Navegabilitat.

Es el document que acredita que l´embarcació compleix amb els requeriments técnis i d´equips per navegar.

Totes les embarcacions d´esbarjo de entre 6 i 24 metres d´eslora han de tenir-lo, es renova cada 5 anys.
Si caduca no es pot navegar. El patró és el reponsable.


Llincència d´Estació de Vaixell ( LEB ).

És el document que assigna el MMSI i certifica la relació dels equips de radiocomunicacions del vaixell.

No caduca a menys que les dades varien.

Canvis de nom, llista ..etc.

Fem totes les tramitacions davant l´ Administració Marítima i Capitania Marítima.
Com agents et podem oferir l`assegurança que busques per el teu vaixell :

Exemple d' RC obligatoria per un vaixell de fins  a 12 metres i fins a 200 KW : 66 €/any

D' aqui fins el tot risc.

També t' assesorem amb les assegurances de VIDA, SALUT, LLAR ....etc.